Các địa danh

Bảo tàng cung điện quốc gia là một bảo tàng nghệ thuật ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Đây là bảo tàng quốc gia với một bộ sưu tập 693.507 mảnh hiện vật và tác phẩm nghệ thuật cổ đại Trung Quốc lớn nhất thế giới.
 
Bộ sưu tập này bao gồm hơn 8.000 năm của lịch sử Trung Quốc từ thời kỳ đồ đá mới đến cuối trièu đại nhà Thanh. Hầu hết những bộ sưu tập này là những hiện vật đầy “ chất lượng cao” được thu thập do chính những hoàng đế cổ đại của Trung Quốc.
 
 
 
Bảo tàng cung điện Quốc gia và Bảo tàng Cung điện đều nằm bên trong Tử Cấm Thành, bảo tàng được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1925 ngay sau khi truất ngôi Phổ Nghi – hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc.
 
 
Những bài viết, bức phù điêu .... đều có giá trị ghi lại lối sống, thân phận của tuwngfthanfh viên thân thuộc đối với mỗi hoàng đế
 
 
Những cổ vật ở đây được coi là tinh hoa của truyền thống, lịch sử và văn hóa Trung Hoa